Inflace v EU v lednu zpomalila na 3,1 %

Datum: 26.2.2024

Eurostat zveřejnil lednová data o vývoji inflace v EU. Ta opět navázala na klesající trend, který přerušila koncem loňského roku. Meziroční míra inflace klesla z 3,4 % na 3,1 %. V eurozóně pak klesla inflace dokonce z 2,9 % na 2,8 %. Po dlouhé době je tak inflace v EU vyšší než inflace v Česku, která v lednu relativně prudce klesla vzhledem k odeznívajícímu efektu úsporného energetického tarifu (připomeňte si zde). To přitom platí navzdory tomu, že Eurostat využívá k výpočtu inflace odlišnou metodiku a v lednu tak v Česku naměřil 2,7 %, narozdíl od ČSÚ, který naměřil 2,3 %.

Nejvyšší inflaci v EU mělo v lednu Rumunsko se 7,3 %, následované Estonskem a Chorvatskem s 5 %. Na opačné straně spektra se umístilo Dánsko a Itálie s inflací 0,9 %. Rychlejšímu poklesu inflace v lednu pravděpodobně zabránilo tradiční přeceňování, na druhou stranu snižovat ji pomáhaly ceny energií.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme