Evropská unie schválila novou AML regulaci

Datum: 7.6.2024

Rada EU přijala balíček nových pravidel na podporu boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML). Součástí jsou dílčí předpisy – nařízení a směrnice. Cílem nařízení je zejména harmonizace AML předpisů vztahujících se na soukromý sektor, směrnice pak upraví organizaci příslušných vnitrostátních orgánů členských států.

Balíček rozšíří okruh povinných osob, na které se budou vztahovat povinnosti v rámci AML – půjde mj. o poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy, obchodníky s luxusním zbožím, profesionální fotbalové kluby aj. V rámci balíčku bude také snížen limit pro platbu v hotovosti z dosavadních 270 000 korun (jak to stanoví zákon o omezení plateb v hotovosti) na 10 000 eur (přibližně 246 700 korun). Zároveň bude zřízen nový Úřad EU pro boj proti praní špinavých peněz (AMLA). Ten bude mít pravomoci dohledu nad vysoce rizikovými osobami ve finančním sektoru. Vybraným povinným osobám bude oprávněn ukládat peněžité sankce. Jeho úkolem bude také koordinovat činnost jednotlivých vnitrostátních zpravodajských jednotek (v Česku je to Finanční analytický úřad).

Členské státy zároveň budou muset finančním zpravodajským jednotkám a vnitrostátním donucovacím orgánům zpřístupnit informace z centralizovaných registrů bankovních účtů, aby tyto orgány mohly pracovat s informacemi o tom, kdo vlastní tyto účty. Má se harmonizovat i formát výpisu z účtu, což umožní efektivněji vysledovat a zabavit výnosy z trestné činnosti. Účinnost přímo použitelných nařízení nastane za 3 roky, směrnice, vyžadující implementaci v právních řádech jednotlivých členských států, budou nabývat účinnosti postupně, nejdříve však za 2 roky.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme