• Úvod
  • Parkerhill
  • EU zjednoduší uznávání veřejných listin mezi státy, nebude třeba apostilace

EU zjednoduší uznávání veřejných listin mezi státy, nebude třeba apostilace

Datum: 28.11.2018

V souvislosti se zásadou volného pohybu osob vydal Evropský parlament spolu s Radou Evropské unie 6. července 2016 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191, o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 (dále jen „Nařízení“), jež má vstoupit v účinnost 16. února 2019.

Cílem nařízení je omezení byrokracie a nákladů spojených s ověřováním taxativně stanovených veřejných listin, sjednocení právní úpravy a zvýšení účinnosti při odhalování podvodných a padělaných listin v členských státech Evropské unie.

Působnost Nařízení se vztahuje na vybrané veřejné listiny vydané orgány jednoho členského státu za účelem předložení v jiném členském státě Evropské unie.

Nařízení se týká listin, jejichž účelem je potvrzení určitých skutečností jako například narození, úmrtí, jména, manželství včetně způsobilosti uzavřít manželství, rozvodu nebo prohlášení manželství za neplatné, registrovaného partnerství, rodičovství, osvojení, bydliště nebo místa pobytu, státní příslušnosti nebo neexistence záznamu v rejstříku trestů.

Nařízení stanoví zákaz požadovat po občanovi jiného členského státu předložení ověřené kopie veřejné listiny spolu s předložením originálu této veřejné listiny. Pokud členský stát povoluje předložení ověřené kopie veřejné listiny, musí orgány daného členského státu přijmout ověřenou kopii vyhotovenou v jiném členském státě bez nutnosti prokazovat originál.

Další zjednodušení spočívá v oblasti ověřených překladů veřejných listin. Za účelem zjednodušení a snížení nákladů se zavádí tzv. vícejazyčný standardní formulář. Vzor tohoto formuláře je přílohou Nařízení a je vydáván ve všech úředních jazycích Evropské unie. Hlavní výhoda spočívá v tom, že správní orgán členského státu EU nebude vyžadovat překlad veřejné listiny, k níž je přiložen tento speciální formulář.

Nařízení počítá s tím, že obsah některých veřejných listin nelze předložit na formuláři (např. soudní rozhodnutí), a tyto veřejné listiny bude nadále třeba opatřit apostilní doložkou.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme