EU a Japonsko uzavřely dohodu o hospodářském partnerství

Datum: 11.2.2019

Dohoda o hospodářském partnerství nabyla účinnosti 1. února tohoto roku.  Cílem dohody je zjednodušení obchodu a odstranění dovozních bariér mezi EU a Japonskem. Dosazení cíle se má tak stát skrze zrušení dovozních cel. Zrušení cel se bude dotýkat až 90 % zboží. Snížení nebo odstranění cel se dotkne potravinářských a průmyslových výrobků. Pro uplatnění těchto výhod z dohody musí čeští dovozci prokázat, že zboží má tzv. preferenční původ v Japonsku předložením důkazu původu.

Díky této dohodě budou moct společnosti z EU získat status tzv. zeměpisného označení pro ochranu na japonském trhu. Dále dohoda bude eliminovat také netarifní cla – požadavky na bezpečnost produktů, technické požadavky a ochrana životního prostředí. Netarifní cla se dotknou i administrativních překážek při dovozu piva. Dohoda ukládá povinnost používat mezinárodní standardy pro motorová vozidla, textilní produkty, léky a kosmetiku.

V neposlední řadě smlouva usnadní i poskytování služeb a investování mezi Japonskem a EU.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme