Daňové novinky v ČR v roce 2022 – část 1.

Datum: 3.1.2022

Mezi zásadní změny v českém daňovém právu, které jsou učinné od nového roku patří zvýšení daňové slevy na poplatníka, faktické zrušení maximálního limitu pro výplatu měsíčního daňového bonusu nebo nová výše paušální daně pro živnostníky.

Další novinkou bude plné projevení se zrušení superhrubé mzdy, změna výše minimální zálohy na zdravotní pojištění a maximální výši roční slevy za umístění dítěte v předškolním zařízení, tzv. školkovné.

V dnešním článku přiblížíme změny týkající se slevy na dani a daňového zvýhodnění, zatím co v článku příštím popíšeme institut paušalní daně a jaké změny pro něj od nového roku platí.

Jak u slevy na dani, tak u daňového zvýhodnění se částky, které si může poplatník daně uplatnit, navyšovaly. Nová částka platí u základní slevy na dani na poplatníka, kdy se pro tento rok zvyšuje uplatnitelná sleva z 27.840 korun na 30.840 korun. Ostatní slevy na dani zůstávají stejné.

Roční částka daňového zvýhodnění na druhé dítě poté stoupla o 2.916 korun na 22.320 korun a na každé další dítě o 3.636 korun na 27.840 korun ročně. Sleva na první dítě zůstala na 15.204 korun. (Zatím co slevy na dani mohou daňovému poplatníkovi daň pouze snížit a nemohou jít do „mínusu“, daňové zvýhodnění ano. Pokud daňovému poplatníkovi převýší daňové zvýhodnění jeho daňovou povinnost, vzniká mu nárok na tzv. daňový bonus, který mu bude státem vyplacen.)

Od roku 2022 již výše vypláceného daňového bonusu není nikterak zastropována a poplatník může uplatnit celou částku svého daňového zvýhodnění.

 


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme