ČR letos očekává značný propad výběru daní

Datum: 18.5.2020

1105 miliard korun. Tolik za loňský rok Česká republika vybrala na daních. Do této částky se však nezapočítávají povinné platby na pojistné. Celkově tak stát vybral o 63 miliard korun více než v roce předchozím. Státní rozpočet celkově inkasoval 764 miliard korun, přičemž zbytek z vybraných daní byl přerozdělen mezi obce, kraje a státní fond dopravní infrastruktury.

V příštím roce stát plánuje vybrat 1351 miliard korun, tudíž o zhruba 250 miliard více než v roce předcházejícím. Letos se však vlivem koronavirové krize a s tím spojených státních opatření očekává výběr daní mnohem nižší částky. Značný pokles pak pocítí některé konkrétní daně.

Kupříkladu na DPH loni stát inkasoval 431 miliard korun (cca o 10 miliard méně, než se očekávalo). Zde se výběr očekává nižší o minimálně 4 miliardy korun, a to mj. v důsledku opadnutí cestovního ruchu, stejně jako dočasného pozastavení EET. Výpadek turismu se projeví i v dalších daňových oblastech, jako např. u spotřebních daní z lihu a piva, kde se očekává celkový výpadek v hodnotě zhruba 600 milionů korun. Značný pokles ceká také daně tabákové či z pohonných hmot.

V rámci spotřebních daní se vloni vybralo 167 miliard korun, z toho celých 56 miliard byla daň z tabáku. Jednalo se však o 3 miliardy méně než v roce předcházejícím. Dle odhadů je tomu tak proto, že v začátkem roku počaly nabírat na značné popularitě tzv. elektronické cigarety, kde spadají pod jinou oblast daní. Naopak daň z příjmů fyzických osob celkem značně posílila. Vybralo se totiž 247 miliard, což odpovídá nárůstu o zhruba 27 miliard korun.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme