Cenné papíry držené déle než 3 roky už si nemohou být jisté osvobozením od daně z jejich prodeje

Datum: 27.11.2020

V rámci daňového balíčku pro rok 2021 se poslanci zabývali mj. i zdaněním prodeje cenných papírů. Současná zákonná úprava stanoví, že je možné se dani z prodeje cenných papírů vyhnout. K dosažení daňového osvobození je třeba, aby cenné papíry byly tím samým vlastníkem drženy alespoň tři roky.

Podle nové úpravy, která nyní čeká na schválení senátem, se prodeje cenných papírů, uskutečněné později než za tři roky po nabytí, stále budou moci vyhnout zdanění. Na toto daňové osvobození však prodávající dosáhnou pouze v případě, že prodejní cena cenných papírů nepřesáhne 20 mil. Kč. Pozor, řeč je o prodejní ceně, nikoli zisku z prodeje – hranice tedy půjde dosáhnout snáze, než by se mohlo na první pohled zdát.

Účelem návrhu je snížení úrovně nepoměru mezi zdaněním práce a převodu kapitálu. Tohoto cíle se ostatně návrh snaží docílit i z druhé strany – zvýšením základní daňové slevy na poplatníka na 34 125 Kč. To je o téměř 10 000 Kč více, než kolik sleva činila letos.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme