• Úvod
 • Britské panenské ostrovy

Britské panenské ostrovy

Britské Panenské ostrovy zahrnují přes 50 malých karibských ostrovů. BVI jsou jedním z nejznámějších daňových rájů, který ale v současné době již nedokáže zajistit příliš vysokou míru anonymity.

Hlavním město BVI: Road Town

Úřední jazyk BVI: angličtina

Měna BVI: americký dolar (USD)

Pozor – aktualizace zákona BVI pro rok 2024 k přečtení zde.

Popis a výhody BVI společnosti

 • právní forma offshore společnosti se nazývá IBC – International Business Company
 • možnost vydání akcií na majitele v listinné podobě, ty musí být v úschově u registračního správce a nesmějí opustit území BVI
 • IBC na BVI nesmí podnikat a obchodovat s rezidenty BVI a vlastnit na BVI nemovitosti kromě vlastního sídla
 • offshore společnosti na BVI neplatí žádnou daň z příjmů
 • minimální počet jednatelů je 1, jednatel může být nerezident, může jím být fyzická i právnická osoba
 • základní jmění může být v jakékoli výši a nemusí být zcela splaceno
 • neveřejný rejstřík – rejstřík ředitelů i rejstřík akcionářů je uložen u registračního agenta a není tedy veřejně přístupný

Mezinárodní smlouvy

Mezinárodní úmluvy proti praní špinavých peněz a financování terorismu

BVI mají tyto smlouvy podepsány. Praktický význam těchto dohod pro majitele offshore společností z Britských Panenských Ostrovů je zejména v tom, že v případě, kdy je podezření na praní špinavých peněz či financování terorismu ze strany BVI offshore firmy, tak její registrační agent může předat osobní údaje osob, účastnících se na společnosti a základní popis její činnosti svým nadřízeným orgánům, které je v rámci mezinárodní pomoci postoupí dále, např. i do ČR.

Smlouva o zamezení dvojího zdanění s ČR

Není uzavřena. Při přímých platbách z ČR do BVI se uplatňují srážkové daně. BVI

není vhodná pro přímý prodej zboží či služeb do České republiky.

Smlouva o výměně daňových informací s Českou republikou

Je uzavřena. Dochází k oboustranné výměně informací.

Mnohostranná Úmluva Rady Evropy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech

Není uzavřena.

Běžné způsoby využití společnosti z BVI

 • holdingová, mateřská společnost, jiné společnosti za účelem anonymity vlastnictví
 • přímý prodej zboží či služeb v případě, kdy není potřebné využívat systém smluv o zamezení dvojího zdanění a nehrozí riziko srážkových daní

Výhody:

 • osvobození od všech místních daní a kolkovné
 • není nutné žádné zveřejňování firemních pracovníků
 • žádné požadavky na podávání zpráv
 • žádné požadavky na účetnictví
 • maximální bezpečnost majetku
 • maximum, důvěrnost a anonymita vlastníků
 • stabilní jurisdikce s velmi dobrou pověstí
 • moderní offshore legislativy
 • společnosti založené na BVI jsou osvobozeny od místních daní, jsou oprávněny provádět všechny typy podnikání a mohou mít klienty, dodavatele a zaměstnance z jakékoliv země

BVI je britské korunní území, tedy politicky stabilní, demokratické a prosperující podstatně více, než většina jiných států Karibiku.

Daně

BVI je pravděpodobně nejuznávanější offshore daňový ráj na světě. Od roku 1984 BVI International Business Company (IBC) dosáhla vrcholu popularity mezi světovými offshore společnostmi.

Právní a soudní systém BVI je založen na anglickém zvykovém právu s vnitrostátními právními předpisy, přijatého BVI Legislativní radou.

Británie je zodpovědná za obranu ostrovů, zahraniční záležitosti, vnitřní bezpečnost a výkon spravedlnosti.

BVI má daňový systém charakteristický spíše pro moderní daňový ráj.

Firemní nebo osobní daň z příjmů byla zrušena, neexistuje ani daň z kapitálových výnosů.

Vláda dělá svůj rozpočet z daně ze mzdy (10% pro malé podniky a 14% pro všechny ostatní), jakož i z dovozních cel a razítek, licenčních poplatků a poplatků za zápis do obchodního rejstříku.

Offshore finanční sektor podstatně přispívá k BVI rozpočtu

Akcie na doručitele

Zákon vyžaduje, aby všechny akcie na majitele byly “imobilizované”, což znamená, že podílové listy musí zůstat s licencí v Depozitáři, společně s písemným označením skutečné totožnosti a adresy majitelů těchto akcií.

Proto se vlastně ztrácí hlavní výhoda akcií na majitele, a to schopnost rychle a anonymně převést vlastnictví akcií.

Další funkce

Kromě toho, že společnosti jsou prakticky bez daní a zároveň právně kvalifikované jako domácí subjekt, nová BVI obchodní společnost má několik dalších pozoruhodných vlastností. Nemusí uvádět peněžní hodnotu svého základního kapitálu.

Neexistuje zákonný požadavek podat údaje ředitelů či akcionářů do obchodního rejstříku – ale společnost může rozhodnout, aby tak učinili.

Není potřeba podávat žádné finanční zprávy nebo účetní výkazy.

Typy společností

 • Limited, LTD
 • Corporation, CORP
 • Incorporated, INC
 • Socite Anonyme, S.A.

BVI bankovní účet

Jsme vám také schopni pomoci s otevřením bankovního účtu BVI pro vaše společnosti.

Novinky pro rok 2024 – zpráva o finančním majetku společnosti (aktiva / pasiva)

Zavedení povinnosti podávání každoroční zprávy  o finančním majetku společnosti, počínaje rokem 2024: Od ledna 2024 byl na BVI zákon o obchodních společnostech novelizován tak, že nově mají místní společnosti povinnost podávat každoročně přehled o svém finančním majetku, a to formou předepsané zprávy. 

Výjimky z povinnosti:
 • Veřejně obchodované společnosti
 • entity regulovaných BI FSC
 • společnosti, které již podaly roční zprávu BVI Inland revenue
 • společnosti, které započnou proces likvidace před uplynutím lhůty pro podání první zprávy
Časový rámec pro podání: Společnost má lhůtu 9 měsíců od konce fiskálního roku.
Za nedodržení lhůty může být společnost vystavena vysokým pokutám. Kromě pokut společnost přichází i o možnost objednávky výpisu z obchodního rejstříku a dalších služeb od státní správy BVI. 
 
Auditované zprávy o finančním majetku: Ačkoliv audit finančních zpráv není nezbytný, může nastat situace, kdy bude státní autoritou vyžadován. V takovém případě je nutné audit připravit a předložit státním autoritám k nahlédnutí.

 

Změna fiskálního roku

Mimo jiné, zákon nově dává možnost vybrat si jiné období fiskálního roku, než je standardní období leden – prosinec. Doporučujeme zvážit sladění fiskálního roku s obdobím obnovy společnosti (renewal date), pro jednodušší přehled. 

Účinnost 

Výše uvedená právní úprava a s ní související povinnosti jsou účinné a vymahatelné státem od 1. ledna 2024. 

Britské panenské ostrovy

Zajímá Vás více?

Komplexnost

Založení společnosti, její usídlení, doručení apostilované dokumentace, vedení účetnictví. Vše pod jednou agenturou.

Podpora

Máte zahraniční společnost a nevíte, zda máte splněné všechny zákonné povinnosti? Pomůžeme s kontrolou a dodržením všech požadavků ze strany státu.

Management

Nejste spokojení s fungováním Vašich ředitelů? Nedodržují termíny? Zkuste nás.

Férová cena

Máte již svou offshore společnost? Chcete lepší podmínky? Změňte svého registračního agenta.

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme