AML, nebo antikrypto?

Datum: 21.7.2021

Raiffeisenbank a s ní i Airbank oznámily, že nyní neumožňují svým klientům nakupovat kryptoměny na zahraničních kryptoměnných burzách. Odvolávají se při tom na ustanovení zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon). Zmíněný právní předpis obsahuje ustanovení, která provozovatelům platebních služeb ukládají široké (a ne zcela jasně definované) povinnosti v případě, kdy zjistí tzv. podezřelou platbu.

Dle vyjádření některých bank tito poskytovatelé platebních služeb obecně platby na kryptoměnné burzy neblokují. Mají nicméně možnost platbu odmítnout provést a jsou známy případy, kdy k tomuto dochází často z procesní opatrnosti (pokud se platba ukáže jako nežádoucí z pohledu AML zákona, mohl by být poskytovatel platebních služeb, která ji autorizoval, stižen nepříznivými následky). Těm, kteří chtějí na kryptoburzách nakupovat, tedy nezbývá, než hledat jiné poskytovatele platebních služeb, kteří jim tyto transakce umožní.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme