7. nejhorší, ale také 3. nejlepší v rámci OECD. Státní odvody příjmů v České republice.

Datum: 10.4.2020

Problematika daňového zatížení na území České republiky je nikdy nekončící fenomén. Jak si vlastně ale Česká republika s velikostí tohoto zatížení stojí v rámci porovnání s jinými členskými státy organizace OECD?

Míra státního odvodu je pro průměrného občana v České republice totiž poměrně značná. Část, kterou si vezme stát z výdělku člověka je totiž sedmá nejvyšší v rámci OECD (myšleno procentuálně). Do tohoto objemu se však nepočítá pouze samotná daň z příjmu, ale i některé další odvody, jako například ty na sociálním pojištění. Sečteno podtrženo, stát si v průměru vezme od svého občana 43, 75 % jeho výdělku. Navzdory faktu, že daň z příjmu je v tuzemsku spíše nižší hodnoty v porovnání s dalšími členskými státy OECD, velmi výraznou položkou jsou pak právě ony odvody, a to hlavně ty ze strany zaměstnavatele.

Důležitým faktem je ale skutečnost, že výše zmíněné hodnoty jsou udávány pro bezdětného člověka, který žije sám. V případě, že má člověk rodinu a děti, situace se celkem podstatně mění. Daňové zvýhodnění rodin, které mají malé děti, je totiž naopak 3. nejvyšší v rámci celé OECD. Najednou se tak takový člověk dostane z původních 43, 75 % na pouhých 25, 5 % daňového zatížení. Důležité prvky pro dosáhnutí této hodnoty jsou všemožné slevy na daních či daňové bonusy, např. na dítě či na manžela.

Nutno však dodat, že tyto daňové úlevy mají svůj důvod. Daný poplatník totiž musí vyživovat dalšího člena rodiny, což je nemalý finanční náklad. Je však v zájmu státu daňové úlevy ovšem poskytovat, a to kvůli podpoře reprodukce jeho obyvatelstva. Čím víc lidí ve státě žije, tím jsou samozřejmě pro stát větší náklady na celý systém jeho fungování. Avšak zároveň platí jednoduchá přímá úměra, kdy čím více lidí ve státě žije, tím více daní se vybere, a tím více prostředků má stát k dispozici. Lze tak uzavřít, že v současné době v České republice tento systém podpor v kontextu s ostatními členskými státy vystupuje na více než dobré úrovni.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme