Autor: Karas

ČNB opět ponechala základní úrokovou sazbu na 7 %, koruna následně posílila

Bankovní rada ČNB opět ponechala základní úrokovou sazbu na 7 %. Stalo se tak i přes rozpolcená čekávání analytiků, kdy řada z nich předpovídala první snížení po více než roce, a to o 0,25 procentního bodu. Ostatně tuto možnost nevyloučil ani guvernér Aleš Michl, který se přitom až do října stavil k možnému snížení základní úrokové sazby před koncem roku odmítavě a připouštěl přinejlepším diskuzi na toto téma. V říjnu ovšem data ukázala na nečekané zpomalení růstu inflace, které právě zavdalo příčinu k analytickým úvahám o možném snížení základní úrokové sazby.

Nakonec ovšem zvítězila opatrnost – bankovní rada si chce být jistá, že inflace je skutečně pod kontrolou, než přistoupí ke snižování úrokových sazeb. Pro zachování sazby hlasovalo 5 ze 7 jejích členů. Proinflační rizika, ale i ekonomický růst, tak budou tlumeny základní úrokovou sazbou přinejmenším do 21. prosince, kdy ČNB bude o měnové politice rozhodovat naposledy v tomto roce. Koruna na rozhodnutí reagovala posílením o téměř 20 haléřů a zpevnila tak svůj kurz nejvíce za poslední 3 týdny. Celková průměrná inflace v letošním roce by měla dosáhnout 10,8 %, pro příští rok se očekává 2,6 %.

Tempo zadlužování českých domácností v září zvolnilo

Dluhy českých domácností u bank podle dat ČNB v září vzrostly o 5,4 miliardy korun na celkem 2,23 bilionu korun. Oproti zbytku roku je nicméně tempo zadlužování pomalejší než doposud, a to i meziročně. Na vině je ekonomická situace, která, byť inflace postupně zpomaluje, stále nutí lidi šetřit a vyhýbat se zadlužování. To je patrné jak u úvěrů na bydlení, tak těch spotřebitelských.

Dluhy českých domácností až na jediný výjimečný měsíc, duben 2022, rostou od roku 2016. 80 % jejich objemu nepřekvapivě tvoří úvěry na bydlení, jejichž objem vzrostl v září meziměsíčně o 0,2 %. Výraznější nárůst obejmu úvěrů na bydlení se očekává v prvních měsících příštího roku, s poklesem úrokových sazeb a příchodem odložené poptávky po hypotékách.

Senátoři budou schvalovat zákon o dorovnávací dani

V srpnu jsme Vás informovali o přípravě zákona o dorovnávací dani (připomeňte si zde). Jedná se o předpis implementující relevantní evropskou směrnici, který má v připravované podobě umožnit Česku efektivněji danit příjmy velkých nadnárodních korporací, které sice sídlí v zahraničí, ale působí i v tuzemsku. Směrnice má pak omezit přesouvání zisků do jiných států a nepřiměřené využívání daňového zvýhodnění.

Předpis nyní prošel Sněmovnou a postoupil ke schvalování do Senátu. Účinný by měl být ke konci letošního roku a ročně by měl výnos z dorovnávací daně přinést do státní kasy 2 miliardy korun. Princip daně spočívá v tom, že pokud efektivní míra zdanění povinných subjektů nedosáhne alespoň 15 %, právě do této výše ji subjekty dorovnají. Daň se bude týkat společností a skupin, které ve dvou letech z posledních čtyř dosáhly konsolidovaných výnosů alespoň 750 milionů eur a zároveň působí i na českém trhu. V Česku by mělo jít o přibližně 3200 firem, které jsou sdruženy v těchto nadnárodních skupinách.

ČNB letos zatím zadržela 3608 padělaných platidel

ČNB zveřejnila statistiku padělaných nebo pozměněných bankovek a mincí, které zadržela za první tři čtvrtletí letošního roku. Celkem šlo o 3 608 kusů platidel, meziročně tedy dvojnásobek. Ve většině případů se jednalo o české koruny, následovalo 255 eurových bankovek, 221 dolarových bankovek a 143 padělaných eurových mincí. Padělků českých bankovek bylo zadrženo 1 787, mincí 1 189.

Bankovky tedy nad mincemi nadále převažují, oproti předchozím rokům je však poměr mincí vůči bankovkám výrazně vyšší. Trend větší četnosti záchytů padělaných korunových mincí ČNB pozoruje od druhé poloviny roku 2022 – ve větší míře jde o dvacetikoruny, a to nezvykle v poměrně dobré kvalitě. Nejčastěji padělanou českou bankovkou pak byla tisícikoruna. Vzhledem k poměrně sofistikovanému systému ochranných prvků na českých bankovkách je nicméně většina padělků ve špatné kvalitě a rozeznatelná pouhým okem, a i jejich počet vzhledem k celkovému počtu bankovek a mincí v oběhu (2,79 miliard kusů) lze považovat za zanedbatelný.

ECB ponechala stávající základní úrokovou sazbu

Evropská centrální banka ponechala základní úrokovou sazbu beze změny na 4,5 %. Přerušila tak dosud nejdelší období zvyšování – sazba rostla od loňského července již desetkrát v řadě. Zároveň tehdy poprvé od roku 2016 došlo ke zvýšení základní úrokové sazby nad nulu. Nyní ale již ECB nepovažuje další zvyšování sazeb za nutné, protože se postupně daří krotit v eurozóně inflaci.
Ta se v září meziročně snížila na 4,3 % a pomalu se tak přibližuje k dlouhodobému cíli ECB, jímž je dvouprocentní inflace. Nyní je pravděpodobné, že ECB ponechá sazbu nějakou dobu i nadále beze změny, další zvýšení se neočekává vzhledem k tomu, že růst základní úrokové sazby výrazně brzdí ekonomický růst.

Evropská unie

Zadlužení Evropské unie kleslo

V minulém článku jsme Vás informovali o vývoji českého státního dluhu (připomeňte si zde). Nyní Eurostat zveřejnil předběžné údaje za druhé čtvrtletí letošního roku (pozn.: oproti ČSÚ, který zveřejnil data za třetí kvartál). Ukazuje se, že celkové zadlužení EU kleslo, a to z 83,1 % HDP na 85,9 % HDP. To je téměř dvojnásobek poměru českého státního dluhu vůči českému HDP ve třetím čtvrtletí letošního roku (43,1 %).

Největším dlužníkem v EU je dlouhodobě Řecko, jehož státní dluh tvořil ke konci druhého čtvrtletí 166,5 % HDP, následované Itálií a Francií. Celkově překonává státní dluh HDP v šesti zemích EU. Naopak nejmenší zadlužení mělo ve stejném období Estonsko (18,5 %), následované Bulharskem a Lucemburskem. Celkový dluh EU ke konci druhého čtvrtletí dosahoval 13,67 bilionu EUR.

Státní dluh vzrostl na 3,115 bilionu korun

Podle dat ministerstva financí vzrostl ve třetím čtvrtletí letošního roku státní dluh na 3,115 bilionu korun. Od začátku roku vzrost celkem o 220,2 miliardy korun. Z celkového HDP nyní státní dluh pokrývá 43,1 %, což je nárůst o 0,4 % za letošní rok. Ke konci roku by dle ministerstva financí nicméně měl poměr státního dluhu ku HDP klesnout na 42,7 %. Dluh roste zejména kvůli prodeji státních dluhopisů. Výnosem z prodeje těchto dluhopisů se paradoxně vedle krytí schodku státního rozpočtu, který ke konci září dosahoval 180,7 miliardy korun, financují i již splatné splátky státního dluhu vzniknuvšího dříve.

Dluhopisů bylo od začátku roku vydáno celkem za 407,5 miliardy korun s průměrným úrokem 4,5 %. Z celkového objemu dluhopisů, které jsou nyní vydány, drží zhruba 40 % české banky a 29 % zahraniční investoři. Ministerstvo financí očekává, že v letošním roce vzroste státní dluh z 2,895 bilionu korun na začátku roku na celkem na 3,191 bilionu korun.

Pokračuje pokles cen pohonných hmot

Ceny pohonných hmot v Česku tento týden nadále klesají. Zatímco minulý týden se pod 40 korun dostal nejběžnější benzín Natural 95, tento týden už pod tuto hranici klesla i nafta. Aktuální průměrná cena benzínu se pohybuje okolo 39,57 korun za litr, nafta stojí v průměru 39,88 korun za litr. V obou případech jde o týdenní pokles přibližně o 30 haléřů za litr.

Ceny pohonných hmot v říjnu zaujaly klesající trend po bezmála čtyřech měsících postupného nárůstu. Dle odborníků je důvodem uklidnění na trhu s ropou, která v říjnu rovněž značně zlevnila, ačkoli nyní již opět roste vzhledem k aktuálnímu konfliktu v Izraeli. V příštích týdnech se očekává další pokles cen, nicméně v menší intenzitě než tento týden. Benzín by měl zlevňovat o něco více než nafta, po které s klesajícími teplotami poroste poptávka kvůli topení. Nejdražší benzín i nafta jsou tradičně v Praze, nejlevněji tentokrát motoristé využívající obě pohonné hmoty natankují v Jihočeském kraji.

Objem hypoték v září meziročně vzrostl o 90 %

Objem hypotéčních úvěrů, které v září poskytly banky a stavební spořitelny, dosáhl 13,6 miliardy korun, říkají statistiky České bankovní asociace Hypomonitor. Meziročně se jedná o nárůst 90 %. Objem skutečně nově poskytnutých hypoték dosáhl 11,3 miliardy korun, tedy přibližně o 200 milionů méně než v srpnu. Stejně tak v případě refinancovaných hypoték bylo září oproti minulému měsíci o něco slabší – refinancované úvěry dosáhly v září 2,3 miliardy korun oproti 2,6 miliardám korun v srpnu. Mírně klesl i počet uzavřených hypoték, a to na přibližně 3 500.

Naopak k nárůstu došlo v případě průměrné výše úvěru. Pokračuje tak trend, který průměrná výše hypotéky zahájila letos v lednu. Od té doby se z 2,83 milionu korun vyšplhala až na zářijových 3,18 milionu korun. V následujících měsících lze očekávat pozvolné rozmrzání hypotéčního trhu – navzdory jen velice pomalu klesajícím úrokovým sazbám, které v září dosáhly 5,74 %, totiž zájemce o koupi lákají relativně nízké ceny nemovitostí, vyvolané právě těmito úrokovými sazbami a odložením poptávky. Lze předpokládat, že jakmile začnou sazby výrazněji klesat, dojde k prudkému nárůstu zájmu o hypotéky a s tím i cen.

Zářijová inflace zpomalila na 6,9 %

Inflace v září zpomalila na 6,9 %. Pokračuje tak v příznivém klesajícím trendu – meziroční pokles zaznamenala již po osmé v řadě. Oproti srpnovým 8,5 % se přitom jedná o výrazný pokles – větší, než očekávala ČNB. Zároveň je ovšem inflace stále na více než trojnásobku dlouhodobého cíle ČNB – 2 %.Optimisté nevylučují, že vzhledem k nad očekávání příznivému vývoji inflace by mohlo dojít ke snižování základní úrokové sazby ještě v letošním roce, dosavadní vyjádření ČNB tomu ale nenasvědčují – spíše se snižování uspíší v prvních měsících roku 2024.

Faktory, které nadále udržují relativně vysokou inflaci, byly v září v meziročním srovnání především náklady na bydlení, ale také ceny potravin. Paradoxně vzhledem k sezónním vlivům meziměsíčně potraviny naopak zlevnily. Ještě zajímavější ale je, že dle některých odborníků je již nyní inflace tak nízko, že ji překoná nominální nárůst mezd – lidé tedy vydělají více nejen vzhledem k číslům, ale i na reálné kupní síle. V evropském srovnání je Česko na 13. místě ze 41 sledovaných států. Nejvyšší inflace 12 % je nadále v Maďarsku, naopak nejnižší inflaci, 0,2 %, má nyní Nizozemsko.

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme