Autor: rostanetek

Za bitcoinovou transakci hrozí v Indii vězení

O tom, že Čína v posledním roce téměř kompletně omezila užívání kryptoměn na svém území, jsme vás již několikrát informovali. Avšak dalším velkým asijským odpůrcem kryptoměn, o kterém se nemluví tak často, je Indie. Indie stejně jako Čína přistoupila v posledním roce k rozsáhlým restrikcím vůči nakládání s kryptoměnami a jejich použití v zemi se tak stává obtížnějším a obtížnějším.

Zatím co v posledních měsících byl trh s kryptoměnami regulován pouze formou proklamací a doporučení hlavních státních představitelů Indie, tento týden vláda přistoupila k dalšímu kroku a představila návrh zákona, který by zákaz kryptoměn měl oficiálně ukotvit v právním řádu.

Podle shrnutí návrhu zákona indická vláda plánuje obecný zákaz veškerých činností související s kryptoměnou, tedy těžbu, vytváření, držení, prodeje nebo obchodování v digitálních měnách. Dalo by se říct, že vlastně jakákoli aktivita s kryptoměnou bude perzekuována. Navrhovaná legislativa dále usiluje také o to, aby ti, kdo porušují zákon, byli zatčeni bez zatykače a byli zadrženi bez soudní kauce.

Na druhou stranu je Indie dnes stále jednou ze zemí s největším počtem krypto investorů na světě. Kryptoměny vlastní nebo do nich investuje přibližně 15 – 20 milionů Indů a hodnota držených kryptoaktiv se blíží 450 miliardám rupií (6 miliard dolarů). Je tedy otázkou, jak budou investoři na nově navrhované regulace reagovat.

 

Státy EU čeká snížení DPH na vybrané produkty

Státy Evropské unie budou moci snížit daň z přidané hodnoty (DPH) u většího množství produktů, než tomu bylo dosud. Na flexibilnějších pravidlech, která umožní výrazně snížit daň například u základních potravin, léků, hygienických potřeb, internetového připojení či klimaticky šetrných produktů, se v úterý 7. prosince shodli unijní ministři financí.

O reformě pravidel pro snížení DPH u vybraných produktů se evropské státy dohadovaly již několik let, právní úprava podle mnohých byla neefektivní a pravidla nekonzistentní. Špatně nastavený systém snížení DPH pro vybrané produkty vedl k tomu, že jednotlivé státy musely velmi často pracně vyjednávat výjimky pro sazby u zboží, jež považovaly za důležité. Státy se nakonec shodly na širokém seznamu položek, které budou moci země zařazovat do snížených daňových sazeb bez zdlouhavých povolovacích řízení.

Na základě dohody se naopak postupně budou rušit zvýhodněné daňové sazby pro fosilní paliva a další produkty s negativním dopadem na klima. Skončit by měly nejpozději v roce 2030. Hnojiva a pesticidy používané v unijním zemědělství o daňové výhody přijdou až o dva roky později, neboť státy chtějí farmářům poskytnout delší období k přechodu na ekologičtější hospodaření.

 

Visa spouští kryptoporadenské centrum pro své klienty

Visa spouští svou vlastní platformu konzultačních a poradenských služeb pro ty, kteří mají zájem o ucelené informace o fungování kryptoměn. Nejedná se přitom jen o klienty, tedy fyzické osoby a maloobchody, které si při zmínce o poradenství představíme jako první; služba je určena i pro finanční instituce.

Jde zřejmě o krok, který má manifestovat pokročilost a potenciál ve světě kryptoměn Visy proti jejímu hlavnímu konkurenčnímu hráči na poli poskytovatelů platebních služeb, Mastercard. Pionýrem kryptoporadenství se Visa již zřejmě nestane. Dle výzkumu, jehož výsledky Visa dnes zveřejnila, má 94 % dotázaných alespoň nějaké povědomí o kryptoměnách, naproti tomu jen jedna třetina někdy kryptoměny využila jako investiční či platební médium. V kombinaci s transakčními poplatky, které si Visa účtuje (a kvůli kterým jí dokonce britská divize obchodního giganta Amazon pohrozila pozastavením přijímání Visou vydaných platebních karet), se větší počet aktivních uživatelů kryptoměn zdá být přesně tím, co Visa potřebuje (a co si chce přitáhnout na svou stranu tím, že jim vyjde co nejvíce vstříc).

 

S dětmi doma? Co změní nový zákon o ošetřovném?

Dne 15. prosince budou senátoři pravděpodobně projednávat především trojici právních předpisů, obsahově ne nepodobných covidovému balíčku z loňského roku. Jedná se o návrh zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021, návrh zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě a návrh zákona o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19 (dále též„zákon o ošetřovném“). Nás dnes bude zajímat naposledy jmenovaný předpis. V čem se především liší od loňské verze?

Podpůrčí doba  (doba, po kterou je ošetřující osobě poskytováno ošetřovné) v případě dítěte mladšího 10 let se nyní prodlouží na celou dobu uzavření školy z důvodu trvání mimořádného opatření (pozn.: ošetřovné se nevztahuje pouze na děti, dalšími subjekty se však dnes nebudeme zabývat); zároveň bude nově ošetřovné poskytováno i zaměstnancům, kteří nepracují na hlavní pracovní poměr, nýbrž na dohodu o provedení práce,  dohodu o pracovní činnosti, popřípadě zaměstnancům nastoupivším právě v době uzavření školského zařízení do nového zaměstnání.

Především se ale zvýší (pokud návrh zákona projde, což se nicméně očekává) koeficient, dle nějž bude výše ošetřovného vypočtena. Nově bude činit 80 % denního vyměřovacího základu. Zároveň také bude stanovena nejnižší možná denní výše ošetřovného, a to v částce 400 Kč, což ocení rodiče se mzdou na dolní hranici spektra. Jednodušší bude i proces žádosti o ošetřovné – nově odpadne administrativně zatěžující podmínka doložení uzavření školního zařízení, které dítě navštěvuje. Nárok na ošetřovné vznikne zpětně k 1. listopadu.

 

Krypto-směnárna Bitmart vyloupena

V sobotním útoku na krypto-směnárnu Bitmart se hackerům podařilo ukrást kryproměny v hodnotě 196 milionů dolarů a došlo tak k jednomu z největších krypto-lupů vůbec.

Zástupci společnosti Bitmart potvrdili hack v oficiálním prohlášení v sobotu večer, označil jej za „rozsáhlé narušení bezpečnosti“ a napsali, že hackeři odcizili aktiva ve výši asi 150 milionů dolarů. Společnost Peckshield zabývající se zabezpečením blockchainu a analýzou dat však odhaduje, že ztráta se blíží až 200 milionům dolarů.

Peckshield dle svých analýz a výpočtů odhadl, že Bitmart ztratil kolem 100 milionů dolarů v různých kryptoměnách na blockchainu ethereum a dalších 96 milionů dolarů z coinů na smartchainu binance. Hackeři vyšli se směsí více než 20 tokenů, včetně binance coin, safemoon a shiba inu.

Hackeři se pro zahlazení stop rozhodli použít agregátor decentralizovaných burz 1inch ke směně ukradených aktiv za ether (ETH) a poté pomocí jiné adresy přenést ETH do mixeru Tornado Cash. Kombinace těchto dvou poměrně jednoduchých nástrojů činí jejich dohledání velice obtížné.

 

Kryptoměny vs. inflace – která s ní bojuje nejlépe?

Uvážíme-li volatilitu v poměru k aktuální hodnotě obou kryptoměn, není obtížné dovodit, že investorovi s nervy ze železa lépe poslouží bitcoin. Jak je to ale s atributem uchování hodnoty peněz (kvůli kterému se konzervativní stoupenci finančních věd zdráhají zařadit kryptoměny mezi peníze), tedy způsobilostí kryptoměn bojovat s inflací? Řeč dnes nebude o inflaci fiat měn, jejímž řešením jsou právě investice (a to nejen do kryptoměn), ale o inflaci kryptoměn samotných.

Na straně bitcoinu stojí především pevně daná konečná emise (akademici odpustí), tedy 21 milionů BTC, ani o jeden víc. V polovině letošního roku jich přitom bylo vytěženo již téměř 19 milionů. Zároveň je bitcoin považován za „již vymyšlený“, jeho protokol tedy nevyžaduje časté úpravy.

Naproti tomu ethereum se stále vyvíjí. Organickou povahu tohoto vývoje lze spatřovat v posledním velkém upgradu protokolu etherea EIP-1559 (připomeňte si zde).  Ethereum při každé transakci samo „spálí“ část transakčního poplatku. Mějme na paměti, že transakční poplatky se průměrnou denní hodnotou rovnají padesáti procentům denně vytěženého etherea. Ve výsledku tak od zavedení tohoto protiinflačního mechanismu byl etherea incinerován celý 1 milion.

Výzkumný tým z australské University of Technology Sydney a několika dalších akademických institucí přišel se závěrem, že dlouhodobě lepším uchovatelem hodnot je pro svůj organický mechanismus, jakož i pro výsledek srovnání rychlosti těžby nových tokenů (zatímco ethereum se nyní těží o cca 1 % rychleji než před půl rokem, u bitcoinu je toto tempo dvojnásobné), ethereum. Jaká strategie je sympatičtější Vám?

 

Dle rozpočtové rady ČR bude zapotřebí zvýšit daně

Národní rozpočtová rada (NRR), jakožto nezávislý odborný orgán, dohlížející na stav veřejných financí v České republice, ve čtvrtek 2. prosince ve svém pravidelném čtvrtletním stanovisku ke stavu veřejných financí nastínila, že v následujícím fiskálním období bude pravděpodobně nutné přistoupit ke zvýšení daní.

NRR se v uplynulém roce opakovaně kriticky vyjadřovala ke stavu veřejných financí, volala po jejich konsolidaci a stabilizaci a obecně nesouhlasila se stále zvyšujícím se deficitem veřejného rozpočtu.  Dále i negativně zhodnotila připravovaný návrh státního rozpočtu pro rok 2022, který je psán ve stejném duchu a veřejným financím nijak nepomůže.

Zatím co byl návrh státního rozpočtu na rok 2022 schválen dosavadní vládou, v poslanecké sněmovně nejspíše narazí na přeskupené politické rozvrstvení a bude poslanci odmítnut. To bude mít za důsledek, že pokud Parlament neschválí nový rozpočet do konce roku, stát bude hospodařit v tzv. rozpočtovém provizoriu. (Hospodaření státu se pak řídí podle posledního schváleného rozpočtu. Jednotlivé kapitoly státního rozpočtu dostávají v každém měsíci peníze na výdaje do výše jedné dvanáctiny celkové roční částky v předcházejícím roce. Pro letošní rok je schválen rozpočet se schodkem 500 miliard korun.)

Nová vláda však již proklamovala, že k deficitu veřejných financí bude přistupovat zodpovědněji a bude se snažit veřejné výdaje snižovat a tím veřejné finance konsolidovat, což samozřejmě NRR vítá, dodává ale, že vzhledem k rozsahu nerovnováhy příjmů a výdajů, nebude možné stabilizaci realizovat jen úpravou výdajové strany, ale bude nutné přistoupit i ke zvýšení veřejných příjmů, tedy daní.

 

Jack Dorsey končí jako CEO společnosti Twitter

Jack Dorsey, spoluzakladatel a vedoucí tvář Twitteru, s okamžitou platností odstupuje ze své role generálního ředitele, oznámila v pondělí tisková mluvčí společnosti. Odchod přichází šest let poté, co se Dorsey vrátil do funkce generálního ředitele, aby pomohl dostat Twitter zpátky mezi špičku firem podnikajících na sociální síti.

Jeho cíl se mu splnil, Twitter za jeho působení zaznamenal téměř zdvojnásobení hodnoty svých akcií, dosáhl ziskovosti, vykázal první miliardové čtvrtletí a dnes se řadí k desítce největších sociálních platforem na internetu.

I přes všechny úspěchy však společnost čelila v posledních dvanácti měsících několika nepříjemnostem, mezi které například patří narčení z cenzury související se zablokováním twitter účtu Donalda Trumpa po nepokojích před americkým Kapitolem (právní spory stále trvají) nebo vypořádání se s hospodářskou ztrátou, kterou firma vykázala třetí kvartál tohoto roku.

Otěže společnosti má po Jacku Dorsey převzít dosavadní technický ředitel firmy Parag Agrawal. Toho pak čeká poměrně náročný start jeho nové kariéry, dle interních cílů Twitteru, by měla společnost do konce roku 2023 získat alespoň 315 milionů denních aktivních uživatelů a zdvojnásobit své roční příjmy.

 

Platby na telefonní číslo

V polovině letošního roku jsme Vás informovali o chystané novince ve světě platebních služeb – možnosti využití telefonního čísla namísto čísla účtu v platebním styku (připomeňte si zde). Česká bankovní asociace, která nyní s bankami a ČNB jedná o podrobné specifikaci služby, poskytla o připravované službě přesnější údaje.

Stěžejním prvkem služby bude centrální databáze, vedená ČNB, umožňující rychlé a závazné ověření spojení mezi telefonním číslem, zadaným při provádění platby a číslem účtu zamýšleného příjemce. Skeptické oko v tomto mechanismu snadno odhalí zjevný potenciál pro selhání lidského faktoru – co když se odesilatel platby upíše v telefonním čísle, popř. jej chybně zkopíruje? Některé banky mají v úmyslu jít v propojení telefonního čísla a internetového bankovnictví ještě dál. Mluvčí Monety uvádí, že banka má v úmyslu na základě výslovného souhlasu propojit seznam telefonních kontaktů s aplikací internetového bankovnictví (podobně, jako to dělají chatovací aplikace typu WhatsApp) a fakticky tak klientovi umožnit scrollování v adresáři a vložení telefonního čísla zamýšleného příjemce platby přímo z něj.

Zdá se vám tato služba jako bagatelní berlička? Bankám nikoliv – v tuto chvíli o ni mají zájem dokonce i banky, které nepodporují okamžité platby. Dle průzkumu z letošního března by o novou službu měla zájem přibližně polovina dotázaných. Kolik jich nakonec bude bychom se měli dozvědět v druhé polovině příštího roku, kdy banky hodlají službu spustit.

 

Tichomořské akcie reagují na omikron, evropské jsou odolnější

Světová zdravotnická organizace (WHO) minulý pátek formálně uznala novou jihoafrickou variantu viru Covid-19, označovanou omikron, jako hrozbu vzhledem k větší šanci reinfekce touto variantou. Zejména tichomořské burzovní indexy na tuto zprávu nereagovaly nejpříznivěji. Japonský index Nikkei 225 a hongkongský index Hang Seng ztratily oba od pátku do dneška přes 2 %. O něco menší, přesto však propad, zaznamenal australský S&P/ASX 200 (0,5 %). Ne zcela překvapivě se propad nejvíce projevil na akciích společností, provozujících své ekonomické aktivity v oblasti turismu, v čele s velkými národními aerolinkami.

Naopak panevropský index Stoxx 600 ve sledovaném časovém intervalu vykázal růst 1,2 %. Akcie spojené s cestováním a volnočasovými aktivitami dokonce paradoxně dosáhly až tříprocentního růstu. Přitom jedinou oblastí, kde ještě nebyl potvrzen výskyt varianty omikron, není Evropa, nýbrž USA, přičemž i tamější akciové indexy mírně klesly. Není zcela jasné, zda panevropský index bude na události minulého týdne jen reagovat pomaleji, nebo mu optimismus (či snad otupělost) vzhledem k další variantě viru vydrží i nadále.

 

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme